Paramétrages

woensdag, juli 27 2016

OMZETCIJFER VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2016: 95,6 M€
EEN NIEUW HALFJAAR VAN GROEI EN VERHOGING VAN DE MARGES

OMZETCIJFER VOOR HET EERSTE HALFJAAR VAN 2016: 95,6 M€ EEN NIEUW HALFJAAR VAN GROEI EN VERHOGING VAN DE MARGES

SQLI bevestigt een stevige start van het jaar, zowel op het gebied van organische groei als voor de winstmarge. Dit is een stevige basis voor de lancering van het Move Up 2020 plan dat ervoor moet zorgen dat de Groep haar Europees leiderschap nog verder uitbouwt.

sqli-resultats-fi-s1-fr

Eind juni 2016 realiseerde SQLI een omzetcijfer van 95,6 M€, een groei van +7,1 % tegenover het eerste semester van 2015. Deze vooruitgang is nagenoeg enkel organisch, de overname van InventCommerce in april 2016 draagt zeer weinig bij in het tweede trimester. De Groep profiteerde van een effect met een groter aantal werkdagen (+3 dagen) dat een veeleisend basiseffect compenseerde (+14 % groei in het eerste half jaar van 2015).

Dit resultaat is de vrucht van een commerciële politiek die vooral gericht is op grote accounts in strategische sectoren met een groot potentieel voor SQLI, waaronder de sectoren Bank/Verzekering, Consumptiegoederen, Luxe en Smart Utilities. In het eerste semester van 2016 heeft de Groep ook meer dan 30 % groei gerealiseerd bij haar 10 belangrijkste klanten.

De grootste realisaties van de Groep zijn vooral het nieuwe digitale platform van de Groep Crédit Agricole, bestemd voor recrutering, de vernieuwing van het e-commerceplatform van de Parijse concept store Citadium en het Informatiesysteem van Linky, de intelligente teller van Enedis (vroeger ERDF). Voor dit grote project heeft SQLI zich voornamelijk onderscheiden in haar competenties op het vlak van UX en het ontwerp voor de LinkyBoards, de schermen die beschikbaar zijn aan het onthaal van de verschillende sites van de Groep. Voor elk van deze realisaties toont SQLI aan dat het mogelijk is om technologische expertise te linken aan de ervaring van de gebruiker.

Het SQLI Lab heeft ook meer expertise verworven op het gebied van chat bots en conversational angents, die de relatie tussen een merk en haar klanten terug moet verbeteren. SQLI werd bovendien geselecteerd door de Groep Société Générale om haar te begeleiden in haar technische keuzes op het gebied van conversational banking.

Door een gestaag aantal projecten, samen met een toename van de aanvragen die eind juni 2016 gingen tot 108,3 M€ (113 % van het zakencijfer van het semester), zit de Groep voor op de planning. SQLI verwacht ook om dit organisch groeiritme te kunnen blijven aanhouden, aangevuld met nieuwe specifieke externe groei.

Een verwachte vooruitgang van het operationele resultaat tot eind juni

Dankzij deze commerciële prestatie en een goede beheersing van haar operationele prestatie-indicatoren, bevestigt de Groep haar objectieven om een operationele lopende marge te behalen van minstens 8 % op het einde van het jaar.

Deze marge moet een significante vooruitgang zijn vanaf het eerste semester van 2016 tegenover het niveau dat eind juni 2015 werd behaald (5 %).

Lancering van het plan Move Up 2020: naar een Europees leiderschap

Dit semester werd eveneens gekenmerkt door de presentatie van het nieuwe strategische plan, dat de naam Move Up 2020 kreeg. Dit meerjarenplan heeft tot doel om SQLI in de markt te positioneren als de Europese leider op het gebied van connected experience, door een referentiepartner te worden voor grote merken die kiezen voor digitaal en een verbeterde klantenervaring.

In deze context heeft SQLI in het eerste semester al getoond dat het internationaal wil groeien, door haar aanwezigheid in het Duitstalige deel van Zwitserland (Zürich), met de opening van een commeriële basis in het Verenigd Koninkrijk en een nieuw Innovatie Service Center in Zuid-Afrika, dankzij de overname van de activiteiten van InventCommerce.

De Groep SQLI bestaat momenteel uit:

  • 5 implantingen in Europa in de nabijheid van de beslissingscentra van grote merken in Frankrijk, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland,
  • 3 Innovative Service Centers in Frankrijk, Zuid-Afrika en Marokko.

De opening van een nieuwe commerciële basis in Noord-Europa, evenals een Excellence Center in Indië worden momenteel nog bestudeerd.

SQLI zal haar resultaten van het eerste semester van 2016 publiceren op 22 september 2016, na het sluiten van de beurs.

  • Deel
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin