Paramétrages

donderdag, april 25 2019

C30-bis :
De inhoudingsplicht geautomatiseerd

Doe je als bedrijf soms beroep op (onder)aannemers die actief zijn in de bouw-, vlees of bewakingssector? Dan ben je gebonden aan de controle op de inhoudingsplicht. De inhoudingsplicht, ook gekend als Artikel 30bis en 30ter, zorgt voor heel wat extra administratief werk waarbij het risico op fouten groot is. Het kost je dus niet alleen veel tijd, maar kan je ook nog eens veel geld kosten.

Vermijd boetes en creëer meer financiële zekerheid!

Bij SQLI hebben we een met SAP-geïntegreerde software-oplossing ontwikkeld speciaal om jou te ontlasten van deze tijdsintensieve administratieve rompslomp. Onze betalingsinterface (C30 bis) automatiseert het verificatieproces van (onder)aannemers rechtstreeks op de Web-servicekanalen van de RSZ en de FOD Financiën. Zo weet je meteen of je een deel van de factuur moet afhouden bij de betaling van je (onder)aannemer.

WAT DOET ONZE SOFTWARE?

De software C30 bis vergemakkelijkt en automatiseert het hele verificatie- en betalingsproces:

 • Uitsturen van een aanvraag met de te controleren ondernemingsnummers van de leveranciers
 • Beheren van de ontvangen antwoorden om de (onder)aannemers met schulden te identificeren
 • Inhouden van deel van factuurbedrag bij de betrokken leveranciers
 • De betrokken aannemers informeren van de inhouding
 • Achterhalen van betalingsreferenties van RSZ
 • Uitvoering van betaling van het ingehouden bedrag aan de FOD Financiën en RSZ
 • Automatische archivering van alle stappen in geval van audit of betwisting achteraf

Grote risico’s voor ondernemingen: hogere boetes en een gedeelde verantwoordelijkheid

Wie de controle op de inhoudingsplicht niet naleeft, kan een boete verwachten. Dat bedrag is gelijk aan het in te houden bedrag, op voorwaarde dat de schuld bestaat op het moment waarop jij de betaling moet uitvoeren. Bestond de schuld al voor jouw betaling en voer je de controle op de inhoudingsplicht niet uit? Dan krijg je niet alleen een boete, maar word jij ook mede verantwoordelijk voor alle schulden van je (onder)aannemer. Dat kan dus een erg kostelijke zaak worden!

En jij, ben jij al overtuigd?
Eén platform voor alle handelingen De C30 BIS software zorgt voor een duidelijke cockpit waarbij alle handelingen stap per stap gevolgd worden.
Automatisering van het proces De software automatiseert de berekening van de in te houden bedragen, naar welke departementen de betalingen dienen te gebeuren, de creatie van de nodige documenten en de update van de master data met de laatste informatie.
Gedetailleerd logboek voor iedere stap Iedere stap wordt gedetailleerd opgeslagen in een logboek. Zo kan achteraf alles uitgebreid geraadpleegd worden.
Gebruik van gevalideerde SAP-functionaliteiten De software is gebaseerd op standaard SAP-functionaliteiten (betalingsprogramma, BAPI, ...).
Volledig audit-gereglementeerd Alle uitgewisselde informatie met de RSZ en FOD Financiën wordt gecodeerd in tabellen. 
 

De controle op inhoudingsplicht hoeft dus niet langer een vervelende klus te zijn. Onze geautomatiseerde software-oplossing respecteert jouw tijd én de wetgeving.

Meer lezen over onze oplossing of wat de inhoudingsplicht precies inhoudt? 
Onze teams vertellen je er graag alles over!
Neem dus gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 • Deel
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin